Pieskovanie trávnika

Pieskovanie trávnika

Ťažké a nepriepustné pôdy bránia vášmu trávniku naplno prejaviť jeho potenciál. Pre vytvorenie vhodných podmienok pre rast a dlhú životnosť vášho trávnika je dôležitý proces pieskovania trávnika.

Po „prepichaní“ trávnika pomocou aerifikácie nasleduje ďalší krok zlepšovania pôdnych vlastností trávnika, ktorým je pieskovanie. Ťažké, výrazne zhutnené pôdy, slabo privádzajú vodu, kyslík a iné živiny ku kôreňom vášho trávnika. Na zlepšenie priepustnosti trávnika sa preto využíva zapracovanie vhodného piesku do pôdneho podkladu.
Pre účely pieskovania futbalových ihrísk sa využíva kremičitý piesok zrnitosti 0,2 mm – 1,8 mm.  Zapracovaním takéhoto piesku do povrchovej časti pôdy dosiahneme lepšiu priepustnosť vody a živín v nej obsiahnutých, ako aj lepší prísun kyslíka ku koreňom trávnika. Po pieskovaní sa vykonáva zaťahovanie piesku do pripravených dier smykovacou sieťou.
Redexim Rink 1010

Pieskovanie trávnika sa odporúča vykonávať každoročne, maximálne však v objeme 50 ton piesku na ihrisko v rámci jedného pieskovania. 

Na pieskovanie trávnika využívame Redexim Rink 1010, ktorého zadná kefa rovnomerne rozprašuje použitý piesok, pričom zároveň aj rozbíja prípadne hrudky v ňom obsiahnuté. Redexim Rink 1010 je vynimočný aj využítím 4 kolies, ktoré pri prieskovaní znižujú zataženie tránika.