Výsev trávnika

Príprava pôdy 

Príprava pozemku pôdnou frézou (zakladačom trávnika) pred pokládkou trávnych kobercov alebo siatím trávnika.

Pôdna fréza spracuje pôdu a v jednom kroku zaistí  frézovanie vrchnej vrstvy a rozpracovanie zeminy, premiešanie jednotlivých vrstiev, zakopanie kameňov a vyrovnanie nerovností. K dispozícií máme frézu so záberom 66cm a 120 cm, podľa veľkosti pozemku. Pôdna fréza je podobná ako rotavátor, avšak sú medzi nimi zásadné rozdiely! Pôdna fréza pracuje vo vyšších otáčkach, čím zeminu rozomelie doslova na prach. Taktiež obsahuje mechanizmus na zakopávanie kameňov počas frézovania, čiže vegetačná vrstva neobsahuje kamene, ktoré by mohli byť v budúcnosti problémom, hlavne pri vertikutácií či aerifikácií.

V prípade potreby vieme vykonať aj väčšie terénne úpravy pomocou minibágra, vymerať a vyrovnať pozemok laserom navádzaným nivelačným prístrojom, či navoziť zeminu pomocou motorového fúrika.

Redexim Rink 1010